De temperamentenleer is een instrument dat gebruikt wordt om de persoonlijkheid van een individu te analyseren. Vanuit de natuurgeneeskunde, die holistisch denkt, hangt de persoonlijkheid van iemand samen met mogelijke fysieke kwalen. Lichaam en geest zijn immers een.

Als coach gebruik ik de temperamentenleer als middel om meer inzicht in jezelf te krijgen. De vier elementen, vuur-aarde-water-lucht vragen om een balans. Wanneer je inzicht hebt in jezelf, kan je ook meer in je kracht staan.  Je straalt immers het meest als je vanuit je element handelt en de dingen doet die bij je passen. Tegelijk geeft de kennis van de elementen je ook de nodige visie op anderen. Het is een manier om je mensenkennis uit te breiden.

Daarnaast zet ik de temperamentenleer in als gewichts-en gezondheidsconsulent. Waarom  vallen sommige mensen af van veel rauwkost en andere weer niet? Waarom kan je buurvrouw wel veel pasta eten en jij niet? Deze vragen kan je (deels) beantwoorden door je temperament. Wanneer je je voeding aanpast aan je individueel temperamant, dan krijgt je lichaam waar het om vraagt. En dan gaat het ook beter functioneren. Daardoor is elk traject individueel en wordt het emotionele aspect steeds meegenomen.